MARLOES

WESTBROEK

Diabetes en Corona

afbeelding van covidvirusbolletje op roze achtergrond
10 april 2021

Samen met 1.8 miljoen andere nederlanders vallen mensen van 18 tot 60 jaar met diabetes (zowel type 1 als 2) met betrekking tot corona in de risicogroep 18 – 60 jaar met medische indicatie. Met diabetes heb je geen groter risico om besmet te raken met het corona-virus. Wel is er een grotere kans op een ernstig verloop van de ziekte Covid-19 die door dit virus veroorzaakt wordt. De kans op ziekenhuisopname of overlijden lijkt groter dan bij “gezonde” mensen.

In het allereerste vaccinatieschema werden mensen met een medische indicatie, waar dus ook mensen met diabetes onder vallen, vanaf februari 2021 gevaccineerd. In de laatste planning op de website van de rijksoverheid staat dat mensen met een medisch risico pas vanaf half mei een uitnodiging voor vaccinatie van hun huisarts kunnen verwachten. De doelgroep wordt nu gelijk gevaccineerd met gezonde mensen van 50 tot en met 59 jaar.

Corona en medische indicatie

Dit is een doorn in het oog voor mensen met een medische indicatie. Veel van hen zitten al een jaar thuis, om besmetting te voorkomen. Vaak moeten ook gezinsleden extra oppassen en in sommige gevallen gaan zelfs de kinderen niet naar school. Vanwege de “vrijwillige” quarantaine is deze doelgroep niet zichtbaar op de IC’s. Waarschijnlijk wordt hierdoor de noodzaak van snelle vaccinatie niet gezien door de overheid. Geruisloos is de datum voor vaccinatie verschoven van februari naar medio mei…. Welk vaccin gebruikt wordt is nu nog niet bekend vanwege de beperkingen die gelden voor AstraZeneca.

Corona-angst

Ik ben zelf al sinds maart 2020 erg voorzichtig: vermijd drukke plekken, kom alleen in winkels als het echt niet anders kan en ga niet op visite. Ik kan niet wachten op mijn vaccinatie! Dan krijg ik weer meer bewegingsruimte en wordt de angst voor corona hopelijk minder. Want ik maak mij best zorgen over een corona besmetting. Voordat ik mijn sensor had was mijn HbA1c met 69 mmol/mol (85%) aan de hoge kant en mijn waarden schommelden van hoog naar laag. Dat leek mij geen goed uitgangspunt bij een corona-besmetting.

Onderzoek naar corona en diabetes

In het begin was er maar weinig bekend over de extra risico’s die mensen met diabetes lopen. Inmiddels is er meer onderzoek gedaan. Een van de meest uitgebreide onderzoeken is gedaan in Schotland. Deze cohort-studie is gedaan onder de gehele bevolking. Een van de doelen was om risicofactoren voor mensen met diabetes te onderzoeken en deze te vergelijken met mensen zonder diabetes. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met diabetes een risico van 0,3% hebben op een ernstig verloop of overlijden aan Covid-19. Dit tegenover 0,1% bij mensen zonder diabetes. Het risico bleek voor mensen met type 1 iets hoger te zijn dan voor mensen met type 2 .

Risicofactoren corona en diabetes

De grootste risicoverhogende factor is leeftijd. Maar 2,8% van de mensen met diabetes die op een IC belandden of overleden aan Covid-19 was jonger dan 50 jaar. 89,9% was ouder dan 60 jaar. Mannen liepen een nog iets hoger risico dan vrouwen. Pas vanaf 70 jaar liep het risico op IC-opname of overlijden door Covid-19 heel sterk op. Dit verloop volgde eigenlijk dezelfde lijn als bij de populatie zonder diabetes, alleen was het risico met diabetes wat hoger. Verder bleek dat mensen die in de afgelopen 5 jaar waren opgenomen voor hypoglycaemie of ketoacidose een groter risico liepen. Ook een hoger HbA1c, slechte regulatie, hart- en vaatziekten, een te hoog BMI, roken en diabetes-complicaties als retinopathie of nierschade verhoogden het risico. Naast leeftijd zijn er dus nog vele andere factoren die voor een ernstig verloop van Covid-19 kunnen zorgen. Dit betekent vooral dat de risico’s enorm verschillen per persoon. Niet elke persoon met diabetes loopt hetzelfde risico.

Diabetes en corona: een onderzoek in Schotland

Risico van IC-opname of overlijden door Covid-19 bij mensen met diabetes in vergelijking met rest van bevolking in Schotland.

Betere regulatie, betere vooruitzichten

Het lijkt er voor nu op dat mensen met diabetes met een goede bloedglucose-regulatie, een hbA1c onder de 53 mmol/mol (7%), een gezond BMI (<25) en geen complicaties niet meer risico lopen dan gezonde mensen. Al zegt dit natuurlijk niet zo heel veel. Momenteel belanden er ook gezonde mensen in het ziekenhuis en zelfs op de IC. Hoe goed je ook ingesteld bent, een ziekte heeft altijd invloed op je bloedglucosewaarden. Maar: hoe beter je diabetes-regulatie, hoe beter je lichaam het virus aan kan.

#VergeetOnsNietHugo

Diabetes en corona: het blijft lastig. Aan de ene kant probeer ik mezelf niet zo heel druk te maken over een besmetting. Feit blijft dat het grootste deel van de mensen geen ernstige klachten ontwikkelt en niet in het ziekenhuis terecht komt. Aan de andere kant blijkt uit vrijwel al het onderzoek dat je met diabetes plus een aantal extra risicofactoren toch een groter risico loopt op een ernstig verloop van de ziekte. Helaas kan ik een vinkje zetten bij hoog BMI, slechte regulatie en de complicatie retinopathie. Maar gelukkig heb ik mijn leeftijd mee. Ook helpt mijn nieuwe pomp nu in een sneltreinvaart mijn bloedglucose onder controle te krijgen. Daarnaast blijf ik hopen dat ik toch binnen afzienbare tijd een vaccinatie kan krijgen (#VergeetOnsNietHugo). Dan kan ik naast bloedglucose-stress ook de Corona-stress van mijn lijstje strepen!

Ook interessant:

Een CGM voor iedereen!

Een CGM voor iedereen!

Ik ben enorm blij met mijn MiniMed 780 met sensor en SmartGuard! Maar de weg er naartoe is er één met heel veel...

SmartGuard-challenge: patat!

SmartGuard-challenge: patat!

Met zo’n nieuwe en geavanceerde insulinepomp als de MiniMed 780G wil je natuurlijk het liefst perfecte...